โครงการ “อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างสุขภาพบำบัดมลพิษ” ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยมีนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ พื้นที่แนวกันชน Buffer Zone บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เฟส 3 โดยมีพันธมิตร ชุมชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน