ได้รับมอบถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. และทีมงาน สนล. ได้รับมอบถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคจากบริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาได้มีบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด และ บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ กนอ. เพื่อจัดทำถุงยังชีพต่อไปด้วย