สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY)

สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง ​​(สนล.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) และบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้กับผู้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ณ

สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY)2023-02-21T02:29:03+00:00

การเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566

การเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง​​(สนล.) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.15 น.​ นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมฯ ลาดกระบัง ผู้ประกอบการ

การเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 25662023-02-20T07:12:40+00:00

โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566)

โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 10, 13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. ร่วมกับพันธมิตร ผู้ประกอบการในนิคมฯ ลาดกระบัง

โครงการ CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566)2023-02-20T02:31:04+00:00

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.19 น. ท่านรศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง2023-02-07T07:14:24+00:00

วันรำลึกบรรพชนมอญ​ ครั้งที่ 76

วันรำลึกบรรพชนมอญ​ ครั้งที่ 76 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. พร้อมทีมงาน​ สนล.​ และผู้แทนจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด​ เข้าร่วมและมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน​ "วันรำลึกบรรพชนมอญ​ ครั้งที่

วันรำลึกบรรพชนมอญ​ ครั้งที่ 762023-01-30T06:35:53+00:00

คณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทย์การจัดการวันหยุด วันลา ให้ลดลง ได้ผลงานตามเป้าหมายทั้งนี้สนล.ได้เรียนเชิญคณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ

คณบดีคณะวิทยาศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์2023-01-26T07:16:16+00:00

มอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”

มอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 11-13 มกราคม 2566 นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. พร้อมทีมงาน สนล. ร่วมส่งมอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ให้กับ

มอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”2023-01-23T09:54:13+00:00

โครงการวันเด็กแห่งชาติและสีสันสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ประจำปี 2566

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการจัด “โครงการวันเด็กแห่งชาติและสีสันสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติและสีสันสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ประจำปี 25662023-01-12T02:30:16+00:00

โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการจัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้สำนักงานนิคมฯได้มีการทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 25662023-01-04T03:03:32+00:00

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2565 และแจ้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/25662022-12-21T02:41:32+00:00
Go to Top